DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

hinh 1
hinh 2
hinh 4
KHU KHO
KHU SẢN XUẤT
TỔNG THỂ
previous arrow
next arrow
hinh 1
hinh 2
hinh 4
KHU KHO
KHU SẢN XUẤT
TỔNG THỂ
previous arrow
next arrow

EBC Group
- Chủ đầu tư           Tập đoàn EBC Việt Nam
- Quy mô                 : Nhà máy sản xuất
- Địa điểm               : KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Công việc             : Quản lý dự án

EBC Group
- Chủ đầu tư   Tập đoàn EBC Việt Nam
- Quy mô        : Nhà máy sản xuất

- Địa điểm       : 
KCN Giang Điền, Xã Giang Điền,

                           Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai,

                           Việt Nam
- Công việc     : Quản lý dự án

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>