DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

salavn_aerofoam-manufacturing-llc-factory_full_26112019_110315
salavn_hira-manufacturing-llc-factory_full_10102022_033531
20220913_160135
20220930_141426
20220930_141429
20221007_101144
20221007_111753
20221007_111805
20221007_113134
20221007_113301
20221007_113331
20220912_111914
z3369066924180_50a7ab108b81e1c612e8162e5d54e140
z3369883833008_ffb7f9755860c9e7cbcf7ec979861fb3
z3369883852220_78f5b11987625b1caf08183efcd0f2de
z3375264066617_e0a1318a13297ea718af86b006fc9f10
z3375264098238_e2cb5138cd177d37f13c9fd7e6abb80b
z3395563210639_cc11f43419ff9b2d1450829907b47fdb
z3395563302329_f8a71245b86d053041e670f373dde58a
z3395563427940_c877886f8f13583eea38f212f9d4adf1
z3400203325215_b81e7eb9b8de6611abfae6eca3ed2adc
z3403832113697_59b05ff39f81c6e51650e9c6285633f5
z3403832130802_1ef1d1ac17f1881daebc9869c1e4af0a
previous arrow
next arrow
salavn_aerofoam-manufacturing-llc-factory_full_26112019_110315
salavn_hira-manufacturing-llc-factory_full_10102022_033531
20220913_160135
20220930_141426
20220930_141429
20221007_101144
20221007_111753
20221007_111805
20221007_113134
20221007_113301
20221007_113331
20220912_111914
z3369066924180_50a7ab108b81e1c612e8162e5d54e140
z3369883833008_ffb7f9755860c9e7cbcf7ec979861fb3
z3369883852220_78f5b11987625b1caf08183efcd0f2de
z3375264066617_e0a1318a13297ea718af86b006fc9f10
z3375264098238_e2cb5138cd177d37f13c9fd7e6abb80b
z3395563210639_cc11f43419ff9b2d1450829907b47fdb
z3395563302329_f8a71245b86d053041e670f373dde58a
z3395563427940_c877886f8f13583eea38f212f9d4adf1
z3400203325215_b81e7eb9b8de6611abfae6eca3ed2adc
z3403832113697_59b05ff39f81c6e51650e9c6285633f5
z3403832130802_1ef1d1ac17f1881daebc9869c1e4af0a
previous arrow
next arrow

Hira Manufacturing LLC Factory
- Chủ đầu tư           ng ty TNHH Aerofoam Manufacturing LLC (Dubai)
- Quy mô                 : Diện tích đất 14,600 m2, diện tích xây dựng: 6,350m2
- Địa điểm               : KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ & Điện

Hira Manufacturing LLC Factory
- Chủ đầu tư   ng ty TNHH

                            Aerofoam Manufacturing LLC (Dubai)
- Quy mô        : Diện tích đất 14,600 m2, diện tích

                            xây dựng: 6,350m2
- Địa điểm       : KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom,

                            Tỉnh Đồng Nai.
- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Cơ & Điện

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>