DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

TTI FACTORY
430140_TT2
430140_TTI1
Renovation- phase 3 (4)
T18
previous arrow
next arrow
TTI FACTORY
430140_TT2
430140_TTI1
Renovation- phase 3 (4)
T18
previous arrow
next arrow

TTI Factory, VSIP IIA
- Chủ đầu tư           Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited
- Quy mô                 : Tổng diện tích đất: 20.000 m2, nhà xưởng đôi diện tích xây dựng: 10.300 m2
- Địa điểm               : Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ & Điện

TTI Factory, VSIP IIA
- Chủ đầu tư   Techtronic Industries Vietnam 

                            Manufacturing Company Limited
- Quy mô        : Tổng diện tích đất: 20.000 m2,

                            nhà xưởng đôi diện tích

                            xây dựng: 10.300 m2
- Địa điểm       : Khu Công Nghiệp VSIP IIA,

                            Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương,

                            Việt Nam
- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Cơ & Điện

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>