GIỚI THIỆU

  Trang chủ > Giới thiệu > Hồ sơ năng lực

 GIỚI THIỆU

  Trang chủ > Giới thiệu > Hồ sơ năng lực

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THÀNH VINH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THÀNH VINH

Lĩnh vực hoạt động:

       1. Xây dựng nhà các loại.

       2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

       3. Thiết kế kiến trúc công trình;

       4. Thiết kế kế cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

       5. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp;

       6. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;

       7. Tư vấn đấu thầu;

       8. Quản lý dự án;

       9. Lập tổng dự toán công trình;

>