GIỚI THIỆU

  Trang chủ > Giới thiệu > Phương châm hoạt động

 GIỚI THIỆU

  Trang chủ > Giới thiệu > Phương châm hoạt động

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

NIỀM TIN CỦA BẠN - ĐỐI TÁC CỦA BẠN

Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Thành Vinh ra đời với phương châm hoạt động: "Niềm tin của bạn - Đối tác của bạn"

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng chất lượng công trình là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi luôn cam kết kiểm soát quy trình nghiêm ngặt từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và xuyên suốt cho đến khi kết thúc quá trình thi công. Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát để công trình đạt chất lượng đúng với yêu cầu thiết kế mà chất lượng còn thể hiện ở việc áp dụng các giải pháp thi công, quy trình quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ thi công nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

NIỀM TIN CỦA BẠN - ĐỐI TÁC CỦA BẠN

Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Thành Vinh ra đời với phương châm hoạt động: "Niềm tin của bạn - Đối tác của bạn"

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng chất lượng công trình là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi luôn cam kết kiểm soát quy trình nghiêm ngặt từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và xuyên suốt cho đến khi kết thúc quá trình thi công. Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát để công trình đạt chất lượng đúng với yêu cầu thiết kế mà chất lượng còn thể hiện ở việc áp dụng các giải pháp thi công, quy trình quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ thi công nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

>