DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

1500x500
Panel delivery.
DB-F3 during improve works.
z3609258348365_f5ae981579a163d8e3c73391b024cca4 (1)
z3609258327751_57d4eb6e498895ff1fca3283822e76df (1)
previous arrow
next arrow
1500x500
Panel delivery.
DB-F3 during improve works.
z3609258348365_f5ae981579a163d8e3c73391b024cca4 (1)
z3609258327751_57d4eb6e498895ff1fca3283822e76df (1)
previous arrow
next arrow

Oristar Corporation
- Chủ đầu tư           Công ty cổ phần Oristar
- Quy mô                 : Mở rộng nhà máy
- Địa điểm               : Khu công nghệ cao Sài Gòn
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ & Điện

Oristar Corporation
- Chủ đầu tư   Công ty cổ phần Oristar
- Quy mô        : Mở rộng nhà máy

- Địa điểm       : Khu công nghệ cao Sài Gòn

- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Cơ & Điện

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>