DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

phonak-1
phonak-factory-1
phonak-factory-3
previous arrow
next arrow
phonak-1
phonak-factory-1
phonak-factory-3
previous arrow
next arrow

Sonova Factory
- Chủ đầu tư           Phonak Operation Center Vietnam Co., LTD.
- Quy mô                 : 13.650m2
- Địa điểm               : VSIP I, Tỉnh Bình Dương
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ & Điện

Sonova Factory
- Chủ đầu tư   Phonak Operation Center 

                         Vietnam Co., LTD.       
- Quy mô        : 13.650m2

- Địa điểm       : VSIP I, Tỉnh Bình Dương

- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Cơ & Điện

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>