DỰ ÁN

  Trang chủ > Dự án > Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

2-nha-may-moi-thien-long-4963
z3676362522441_ed58f566d605352666b6e0c1c7b41070
z3946409825253_092176785b6413796736a359b8688218
z3956588082027_56d0a118b07d46930d78cf9d39af4974
z3964598282266_40acf92f10e1440b9adab41cb5331b22
z4162512652421_64c45362cc3ba40d8ac116aeacf1d148
previous arrow
next arrow
2-nha-may-moi-thien-long-4963
z3676362522441_ed58f566d605352666b6e0c1c7b41070
z3946409825253_092176785b6413796736a359b8688218
z3956588082027_56d0a118b07d46930d78cf9d39af4974
z3964598282266_40acf92f10e1440b9adab41cb5331b22
z4162512652421_64c45362cc3ba40d8ac116aeacf1d148
previous arrow
next arrow

Thien Long Long Thanh Factory
- Chủ đầu tư           Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành
- Quy mô                 : Mở rộng nhà máy
- Địa điểm               : Đường số 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Công việc             : Thiết kế và thi công hệ thống Khí nén

Thien Long Long Thanh Factory
- Chủ đầu tư   Công ty TNHH sản xuất thương 

                           mại Thiên Long Long Thành
- Quy mô        : Mở rộng nhà máy

- Địa điểm       : Đường số 7, KCN Long Thành,

                           Xã Tam An, huyện Long Thành, 

                           tỉnh Đồng Nai
- Công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống 

                            Khí nén

DỰ ÁN KHÁC

DANH MỤC DỰ ÁN

> Thông tin dự án

>